Women in shipping - Doris Magsaysay Ho, President and CEO, Magsaysay Group