Women in shipping - Sabrina Chao, chairman, Wah Kwong Maritime Transport Holdings